นายกสมาคมฯ MR. Toshiyuki Nakatani กรรมการผู้จัดการ บจก.พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย)

 

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับ MR.Toshiyuki Nakatani กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 18-12-2020

Share