นายกสมาคมฯเข้าหารือผู้บริหารบริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าพบ MR. Toshiyuki Nakatani กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

วันที่ประกาศ : 29-10-2020

Share