รองนายกสมาคมฯ ร่วมหารือกับ ผู้บริหารบริษัท Premium Service (Thailand) จำกัด

คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณสัญญา เหมพรรณไพเราะ ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki Nakatani managing Director และผู้บริหาร บริษัท Premium Service (Thailand) จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทย เมื่อ​วันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 03-07-2020

Share