สมาคมฯเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ FIXMAN และหารือ กับ MR. Toshiyuki Nakatan เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคม ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว พร้อมด้วยคุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล รองนายกสมาคมฯ และคุณ ธีระรัช เติมจิตต์เจริญ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ FIXMAN และหารือ กับ MR. Toshiyuki Nakatan รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

วันที่ประกาศ : 03-10-2019

Share