Highlight
สาส์นจากนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว vol. 01/2564 Read More >>
ประชาสัมพันธ์ สัมมนาครั้งที่ 1/2565 พบปะกันครั้งแรกในรอบ 3 ปี Read More >>
นายกสมาคมฯและประทานสมาคมฯเข้าพบคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย Read More >>
นายกสมาคมฯให้การต้อนรับผู้บริหาร บจก.ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) Read More >>
นายกสมาคมฯพร้อมด้วยบอร์ดบริหาร เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสวัสดีปีใหม่2564 Read More >>
สมาคมฯ เข้าพบผู้บริหารบริษัท สากลการประมูล จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ใช้แล้ว Read More >>
ใบอนุญาตค้าของเก่า ปี2563 Read More >>
ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี2562 และงานแสดงความยินดีในโอกาสเข้าตำแหน่งนายกสมาคมฯ รุ่นที่ 5 Read More >>